Aanmelden

Aanmeldingen en wachtlijst informatie

Door een steeds toenemend aantal leden is vv Unicum steeds groter gegroeid en in het bijzonder het aantal jeugdleden is sterk toegenomen. Daar door zit vv Unicum op het randje van haar mogelijkheden wat betreft veldcapaciteit voor wedstrijden en trainingen.
Dit ondanks onze prachtige twee kunstgrasvelden.
Al geruime tijd zitten alle elftallen en teams vol, behalve de A-Junioren elftallen.
Hierdoor zijn we genoodzaakt om jeugd en senioren spelers die graag lid willen worden bij vv Unicum op een wachtlijst te plaatsen. De wachttijd kan in sommige gevallen oplopen tot meerdere jaren!

Wachtlijst en plaatsing

Plaatsing op de wachtlijst is alleen mogelijk na inschrijving bij de ledenadministrateur deze geeft de inschrijving door aan de desbetreffende coördinator. Zolang een speler op de wachtlijst staat, wordt er geen contributie in rekening gebracht. De wachtlijst, is voor de jeugd, ingedeeld per geboortejaar. De aspirant leden worden bij eventuele plaatsing, op volgorde van binnenkomst van de inschrijving, door de betreffende coördinator, hiervan op de hoogte gebracht. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen, beslissen om af te wijken van de volgorde van binnenkomst.
Definitieve plaatsing van spelers wordt geregeld door de coördinatoren, ism de trainer of begeleider van een elftal of team.
Plaatsing is op dit moment echter alleen mogelijk als een speler binnen een team besluit te stoppen met voetballen.

Inschrijving

Om in te schrijven, dient men online, een volledig ingevuld inschrijfformulier, dus inclusief vrijwilligers gedeelte, in te zenden.
Het formulier vind u hier. Formulieren die onvolledig zijn ingevuld, worden NIET in behandeling genomen!

Op de pagina “Wie is wie” van deze site staat een overzicht van personen waar contact mee opgenomen kan worden voor aanmeldingen. Tevens kunt hier terecht voor vragen over eventuele wachtlijsten.

Contributie

Onderstaande bedragen gelden voor een heel seizoen. De contributies voor het seizoen 2017/2018 zijn als volgt:

SENIOREN DAMES EN HEREN  €243
A JUNIOREN (JO19)  €185
B JUNIOREN (JO17)  €185
C JUNIOREN (JO15)  €169
D PUPILLEN (JO13)  €152
E PUPILLEN (JO11)  €152
F PUPILLEN (JO9)  €152
UWC  €125
KABOUTERS  €91
35+ SENIOREN  €91
RECREANT DAMES EN HEREN  €91

De maximale contributie voor een gezin is € 440 per seizoen.

Voor 1 september 2017 minimaal de helft van de contributie overmaken.
Indien u hier gebruik van maakt dan voor 1 december 2017    
het resterende deel overmaken.        
Wilt u een betalingsregeling dan kunt u hiervoor een verzoek indienen d.mv. een mail naar
hans@unicumlelystad.nl        

Voor herinneringsfacturen worden administratiekosten berekend.    
 
Opzeggingen dienen voor 1 juli 2017 bij het secretariaat van v.v. Unicum binnen te zijn anders geldt een contributieplicht voor het hele seizoen 2017-2018. Voor tussentijdse opzeggingen geldt ook een contributieplicht voor het hele seizoen 2017-2018. ( zie huishoudelijk reglement artikel 16  lid 3)
De contributie wordt bepaald door de leeftijd, niet de categorie waarin wordt gespeeld.

Het rekeningnummer waar de contributie op overgemaakt dient te worden is:
NL71INGB 0003614805