Mededeling van het bestuur

5 Februari, 2018 18:20

Op de laatst gehouden Bijzonder Algemene Ledenvergadering (29 januari 2018) is er geen kascontrolecommissie benoemd wegens gebrek aan kandidaten.
Het bestuur is naarstig op zoek gegaan naar leden die kandidaat willen zijn voor een eventuele benoeming in deze commissie, wat gelukt is.
Onderstaande leden zijn kandidaat voor de kascontrolecommissie.
J. Dost
R. Dijkstra
R. van Dijk
Reserve leden
t.w.
K. Brocklebank
Indien er voor 1 maart 2018 geen bezwaren en/of andere kandidaten kenbaar zijn gemaakt bij de secretaris, zullen deze kandidaten officieel benoemd worden per 1 maart 2018.

< Keepers gezocht JO17 ( B junioren ) Moeizame maar zeer terechte overwinning Unicum1 >