VOORKOM PARKEER-BOETE VAN € 104,--

12 December, 2018 20:18
Op de zaterdag-ochtend is het parkeerterrein regelmatig helemaal vol.
Dit leidt vervolgens tot overlast omdat dan auto's dubbel of buiten de vakken worden geparkeerd.
Ook wordt in de smalle straten van de woonwijk geparkeerd; hier geldt echter een algemeen parkeerverbod.
Bij grote overlast wordt dit gemeld en zo af en toe wordt dan gecontroleerd en krijgen "fout-parkeerders" een boete van € 104,--.
Na de winterstop zal deze controle regelmatig plaatsvinden en is het dus beter elders te parkeren als het vol is.
Er zijn parkeer-mogelijkheden bij de jeu de boules-vereniging en bij de tennisvereniging; afstand ca. 400 meter/5 min. lopen.
Ga naar Schouw 45 - 8232 AZ als het vol is!!
Inmiddels zijn alle coördinatoren geïnformeerd, met het verzoek dit door te sturen aan leiders, ouders enz.
Voorts hangen er info-affiches bij het wedstrijdsecretariaat; er worden ook flyers verstrekt bij het ophalen van de kleedkamer-sleutel.
Hierdoor worden ook de bezoekende verenigingen geïnformeerd; er is ook een route-kaart aanwezig, om na te gaan hoe er naar toe te rijden.
Overigens werd door de vrijwilligers van het wedstrijdsecretariaat al gewaarschuwd voor "fout-parkeren".

U wordt verzocht dit bericht te delen aan allen die op de zaterdag Unicum bezoeken.

< Prijsuitreiking Grote Clubactie 2018 Teleurstellend Unicum blijft steken op een gelijkspel >