Contributie

Onderstaande bedragen gelden voor een heel seizoen.

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020-2021

SEIZOENSBEDRAG
CATEGORIE 1-7-2020 TM 30-6-2021 GEBOORTEJAAR
SENIOREN 250 VOOR 2002
35+ EN TRAININGSGROEP 98
O-19 TM O-16 195 2002 TM 2005
O-15 O-14 180 2006 TM 2007
O-13 TM O-8 165 2008 TM 2013
UCL O-7 135 2014
KABOUTERS O-6 100 2015
ONDERSTEUNEND 35
MAX PER GEZIN* 450* Gezinscontributie geldt voor leden die op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Opzeggingen dienen voor 1 juli 2020 bij de ledenadministratie van Unicum binnen te zijn, anders geldt een contributieplicht voor het hele seizoen 2020-2021. Voor tussentijdse opzeggingen geldt ook een contributieplicht voor het hele seizoen 2020-2021. (zie huishoudelijk reglement artikel 16 lid 3). De contributie wordt bepaald door de leeftijd, niet de categorie waarin wordt gespeeld.Voor 1 september 2020 minimaal de helft van de contributie betalen. 
Indien u hier gebruik van maakt dan voor 1 december 2020 het resterende deel overmaken. U 
ontvangt hiervoor geen aparte factuur. Indien u niet op tijd aan uw financiële verplichting voldoet wordt er een speelverbod opgelegd.

Wilt u een betalingsregeling dan kunt u hiervoor voor 1 september 2020 een verzoek indienen d.m.v. een mail naar hans@unicumlelystad.nl

Voor herinneringsfacturen worden administratiekosten berekend.

Het rekeningnummer waar de contributie op overgemaakt dient te worden is: NL71INGB0003614805