Corona informatie

Registratieformulier bezoekers Unicum. Bezoekers vullen onderstaande formulier online in.

Datum bezoek*
Voor en achternaam (mag ook alle teamgenoten invullen)*
Emailadres*
Mobiel telefoonnummer*
Vereniging*
Jouw Team*

Niet leesbaar? Verander tekst

Protocol kantine Unicum: 
Het RIVM heeft regels opgesteld die ook in onze kantine gelden. 
Aan deze regels (protocol) dient iedereen zich te houden. 
Indien bij controle van de gemeente wordt geconstateerd dat men zich niet houdt aan dit protocol kan een boete volgen. 
De boete voor een persoon is €390,--  (jeugd: €95,--) en voor de vereniging  (als uitbater) kan dit oplopen tot €4.000,--. 
De algemene regels van het protocol zijn voor U allen bekend; extra zijn de regels bij Unicum.

ALGEMENE REGELS (RIVM-protocol)
-    Bij corona gerelateerde klachten:BLIJF THUIS
-    Houdt 1,5 meter afstand
-    Hoesten/niezen in uw elleboog
-    Was regelmatig uw handen
-    Gebruik papieren zakdoekjes
UNICUM - REGELS
-    Bij Unicum is er een (1)  ingang  het is NIET toegestaan deze als uitgang te gebruiken
-    Bij Unicum gelden de deuren naar het terras als uitgang; het is NIET toegestaan deze als ingang te gebruiken
-    Indien het niet mogelijk is het protocol te handhaven, kan besloten worden de kantine (tijdelijk) te sluiten