BELANGRIJK BERICHT

23 Oktober, 2020 12:54

Beste Leden,


Helaas zijn wij genoodzaakt om de ALV (algemene jaarvergadering) in verband met de strenge corona maatregelen uit te stellen. Het voornemen is om deze te houden in februari 2021, mits de maatregelen het dat op dat moment toelaten

 

Het zijn moeilijke tijden voor ons allen, de vereniging is hier geen uitzondering op. We staan als club voor een grote uitdaging. Door de corona uitbraak zijn de tijden nog nooit zo onzeker geweest. 

CONTRIBUTIE

De contributie is de belangrijkste bron van inkomsten. Het lidmaatschap betekent dat ieder lid de plicht heeft, volgens de Statuten, de contributie tijdig te betalen. Daarnaast zijn ook alle leden verantwoordelijk voor het voortbestaan van de vereniging. De vereniging is immers van ons allen! Gelukkig hebben vele leden reeds voldaan aan hun contributie plicht (volledig of gedeeltelijk betaald). Wij vertrouwen erop dat alle leden hun contributie voor dit seizoen zullen betalen, ondanks de speel/trainings-beperkingen. Uiteraard hopen we dat iedereen weer snel kan trainen en spelen. Naast de contributie hebben we ook sponsoren; deze blijven Unicum onverminderd steunen; we zijn hen zeer dankbaar voor de ondersteuning. Door de maatregelen is de kantine in 2020 grotendeels gesloten, dit betekent dat deze inkomsten zijn weggevallen. Het is daarom van groot belang dat iedereen zijn/haar contributie op tijd betaalt en Unicum blijft steunen.  Beste leden, vrijwilligers, trainers, coördinatoren, leiders:  BLIJF GEZOND en hopelijk snel tot ziens.                               


Met vriendelijke sport groet, Het bestuur van vv Unicum 

< SUPER INITIATIEF spelers Unicum 1 Aangepaste Covid-19 maatregelen >