DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) WORDT VERPLAATST NAAR MAANDAG 29 NOVEMBER 2021

3 Oktober, 2021 11:09

Op advies van de Tucht- en Klachtencommissie (TK-cie) heeft het bestuur besloten de geplande ALV van 11 oktober 2021 niet te laten doorgaan.

De TK-cie heeft aangegeven dat de agenda onvolledig is en derhalve niet voldoet aan de gestelde eisen, zoals vermeld in de Statuten.

Het bestuur biedt zijn excuses aan voor deze gang van zaken.

De ALV wordt nu gehouden op maandag 29 november 2021, aanvang 20.00 uur in de kantine van vv Unicum.

De agenda voor deze ALV zal zo spoedig mogelijk worden opgesteld en bekend worden gemaakt.

< Unicum 1 wint met de hakken over de sloot ROOKVERBOD MET INGANG VAN 1 NOVEMBER 2021 >