UNICUM-50 JAAR

6 December, 2020 13:04

Door de corona hebben we ons 50-jarig jubileum in mei niet kunnen vieren.

We hopen dit wel in 2021 te kunnen doen.

Daarnaast willen we in onze kantine een collage maken van 50 jaar Unicum.

Mocht u in het bezit zijn van oude foto’s, krantenknipsels, programmafolders/boekjes en andere oude herinneringen, dan verzoeken wij u deze uit te lenen.

U kunt uw herinneringen afgeven aan een bestuurslid of deze digitaal toesturen: info@unicumlelystad.nl

Namens het bestuur vast bedankt voor uw medewerking.

< NIEUWJAARSWEDSTRIJD AFGELAST SLUITING ivm Feestdagen >