Nieuws VV UNICUM

 • Unicum JO-11 9 hard onderuit in Harderwijk
  Gelukkig. De vorst was weer uit de grond en het was weer licht toen we om kwart voor acht richting Harderwijk vertrokken. Het was de start van een nieuwe reeks wedstrijden, met nieuwe tegenstanders. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeiden we vooraf. Maar al snel werd duidelijk dat die kansen in duigen vielen.
 • Geen academie trainingen tijdens voorjaarsvakantie
  Belangrijke mededeling voor alle academie leden, vanwege de voorjaarsvakantie zijn er geen academie trainingen vanaf MAANDAG 20 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 26 FEBRUARI MAANDAG 27 FEBRUARI starten de trainingen weer.!!!
  Allemaal fijne vakantie. Groeten Peter en Marcel
 • vv Unicum en TopFit fysiotherapie breiden hun samenwerking uit
  De voetbal vereniging Unicum en de in Lelystad zeer bekende Fysiotherapie praktijk Top Fit breiden hun samenwerking uit. Er is afgesproken om met enige regelmaat nieuws items op de website te plaatsen en aan de leden duidelijker te maken dat het fysiotherapeut Michael en er op dinsdag is voor alle leden. Tussen 19:45 en 20:30 ligt de focus van zijn aanwezigheid op het behandelen van de senioren selectiespelers maar voor en na deze genoemde tijden kan iedereen binnen lopen om een blessure te laten bekijken en of advies vragen (michael@topfit-fysiotherapie.nl)  Daarnaast zullen er een paar keer per jaar thema avonden worden georganiseerd.
 • Vrijwilligersavond/sponsoravond vv Unicum
  Beste vrijwilligers van de mooie vereniging vv Unicum. Op 11 maart 2017 organiseert het bestuur van vv Unicum de jaarlijkse vrijwilligersavond. Deze avond wordt u in zonnetje gezet voor het vele werk wat u met z'n allen voor de vereniging doet. De betaalde krachten (lees de trainers) zullen u voorzien van een natje en een droogje. De avond zal worden opgeluisterd met live muziek.
 • Buitengewone Algemene Leden vergadering 6 maart 2017
  Beste leden, Het bestuur roept de leden op om op maandag 6 maart 2017, aanvang 20.00 uur in de kantine, deel te nemen aan de buitengewone Algemene Ledenvergadering. Agenda buitengewone Algemene Ledenvergadering 6 maart 2017; 1)  Opening en mededelingen 2)  Verslag vorige Algemene Ledenvergadering 3)  Presentatie uitleg toekomstige gewenste verenigingsstructuur 4) Bestuursverkiezing; Het bestuur van vv Unicum draagt Willem Schoonheim voor als voorzitter, indien men zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie dient dit 14 dagen voor aanvang van de buitengewone Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris worden gedaan en dient te te worden ondertekend door tenminste drie stemgerechtigde leden. Voorts dient de betreffende kandidaat een door hem ondertekende bereidverklaring in te leveren, eventueel onder vermelding van de functie die hij ambieert.  5) Aftredende bestuursleden; Rob van der Kleij treedt af als algemeen bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar Ton Kok treedt af als algemeen bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar 6) Voordracht ereleden; Het bestuur stelt de buitengewone Algemene Ledenvergadering voor om Rieks Doornbos en Ben Gerritsen het predikaat "erelid" te verlenen 7) Sluiting