Nieuws VV UNICUM

 • Zeer geslaagd Sinterklaasfeest
  Op woensdag 30 november was het dan zover dat de Sint en zijn Pieten V.v.Unicum aandeed.

  Er kwamen 150 kinderen die de Goedheiligman een warm welkom heten.

  Langs deze weg wil ik de volgende mensen bedanken voor hun fantastische inzet om er een geslaagde dag van te maken:
  Ken en Tini Brockelbank.
 • Kunstgras update
  Beste bestuurders, leden en ouders,

  Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.
 • Overlijden oud-voorzitter Unicum Arie Visser
  Het bestuur heeft vernomen dat Arie Visser, oud-voorzitter van vv Unicum, op 24 november jl, op 76e jarige leeftijd, is overleden. Namens leden en bestuur wensen we de nabestaanden veel sterkte. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op donderdag 1 december om 15.00 uur; verdere info wordt via Facebook geplaatst.
 • Uitnodiging algemene ledenvergadering 28 november 2016
  Aan de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Voetbalvereniging Unicum, Hierbij nodigt het bestuur van vv Unicum u uit voor het bijwonen de Algemene Ledenvergadering van Voetbalvereniging Unicum. De vergadering is op: maandagavond 28 november 2016
  aanvang 20:00 uur
  locatie kantine Sportpark Schouw Agenda : 1. Opening

  2. Vaststellen van de agenda

  3. Mededelingen/ingekomen stukken

  4.
 • Sinterklaasfeest VV Unicum 2016
  Lieve jongens en meisjes, het is bijna zover Sinterklaas komt weer naar Nederland en brengt natuurlijk ook een bezoekje aan Unicum. * Het Sinterklaasfeest is op woensdag 30 november 2016. * Het feest is voor de Kabouters, UWC en F-pupillen. * Broertjes en zusjes mogen ook mee. * Kom gezellig verkleed als Sinterklaas of als Piet.